Startup or scaleup, what's in a name?


Startup or scaleup, what's in a name?

Is er een officiële definitie van een scaleup? Volgens het in de UK opgerichte Scale-Up Institute wel:

Een scaleup is een startup die voorafgaande aan het moment dat hij zich scaleup mag noemen, 3 jaar lang minstens 20% groei per jaar in omzet OF in personeelsbestand heeft laten zien, en aan het begin van die meting al minstens 10 werknemers in dienst had. Het is dit soort definities dat startup ondernemers aanzet tot de meest wilde plannen, teneinde maar zo snel mogelijk als scaleup te worden gezien, ook al is er 0 omzet...


The C word

Zo kregen we onlangs een pitch van een ondernemer voorgeschoteld die startte in zijn eerste sheet met het "Team", want ook dat hebben ze geleerd van de scaleup movement: het draait allemaal om het Team. Op die sheet stonden meer dan 10 fotootjes van teamleden met functietitels en omschrijvingen. Tussen de foto's stonden allerlei verbanden getekend met pijlen en lijnen. De meeste functies begonnen met een C en eindigden met een O.  De andere bestonden uit een woord + manager.

Startup or scaleup, what's in a name?

Toen ik aan de ondernemer vroeg wat hij zelf deed en hoe zijn dag er uit zag, was het antwoord "aansturen"...

Anyway, het waren in ieder geval meer dan 10 personen dus de betreffende ondernemer voldeed alvast aan het eerste deel van de definitie van het Scale-UP Institute: Het hebben van 10 medewerkers bij aanvang van de periode. Top! Het enige wat deze ondernemer nu nog hoeft te doen is de komende 3 jaren 20% in medewerkersaantal per jaar groeien,. Dat betekent dus ongeveer 10 mensen de komende 3 jaren erbij aannemen, bij voorkeur 2 in het eerste jaar, 3 in het tweede en 5 in het derde. 

Een andere mogelijkheid is de omzet die nu een drieduizend euro per maand bedroeg opschroeven naar tienduizend euro per maand. Maar mocht dat niet lukken, kan hij altijd terugvallen op mensen aannemen. Dan mag hij zich in ieder geval scaleup noemen. Toen ik vroeg waar hij al die medewerkers uit betaalde, gezien de nog zeer beperkte omzet, bleken het vooral 'Raad van advies' leden te zijn (onbezoldigd) en voor de rest ging de financieringsbehoefte juist zitten in die C..O's en die ...managers.

Within the definition...

Met het bovenstaande wil ik illustreren dat het hanteren en publiceren van dergelijke definities een eigen leven gaan leiden en niet zonder gevolgen zijn. Op een tech bedrijf dat bij aanvang 10 developers aan het werk heeft om een innovatief nieuw product of platform te ontwikkelen met groot marktpotentieel, is de definitie prima toepasbaar, gegeven voldoende funding. Maar als generieke doelstelling een jaarlijksegroei van 20% in werknemers OF in omzet na te streven - want dan ben je tenminste een scaleup - gaat er bij mij echt niet in. Anderzijds, als daarmee een nieuwe financieringswereld open gaat die anders dicht zou blijven totdat dergelijke ondernemingen cashflow positiviteit kunnen laten zien, "who cares about the definition?". 

Maar lijkt het toch wel erg veel op Clinton's gevleugde "within the definition of.... I did not have ... with that ...". Laat startende ondernemers daarom in hun eerste jaren vooral ervaren hoe het is om zelf bijna alles te moeten doen met beperkte middelen in menskracht en funding, zodat ze enigszins geleidelijk in het "aantal medewerkers" hoofdstuk groeien. Niet voor niets is het zo dat bij meer dan de helft van de snelgroeiende startups de oprichters zijn vervangen door externe CEO's en hun belangen enorm zijn verwaterd. We hebben het zelf ook meegemaakt vanuit investeerderskant. En die processen kosten veel negatieve energie en geld.


 

Henk Ceha, 7 oktober 2016.