Aviation Coaching (2016-2017)


Portfolio van actuele projecten / ventures - Aviation Coaching

"Ziekenhuis leert van piloot", zo kopt de uitzending op 1Vandaag over Aviation Coaching: het zgn. Crew Resource Management communicatieprincipe uit de luchtvaart toepassen op andere situaties waarin fouten in menselijk denken, communiceren en handelen grote gevolgen kunnen hebben en dus voorkomen moeten worden. "Het toepassen van deze methode in het ziekenhuis redt levens, het aantal sterfte- en complicatiegevallen daalt", aldus Hans van der Hoeven, Hoogleraar en Hoofd Intensive care aan het Nijmeegse UMC St. Radboud. Aviation Coaching vertaalt de Crew Resource Management (CRM) principes uit de luchtvaart naar trainingsprogramma's voor andere sectoren, zoals de medische sector, de brandweer, veiligheidsorganisaties, politie en defensie. Maar ook naar algemene loopbaanontwikkeling en life coaching.

De trainingen vinden deels plaats in een heuse simulator (cockpit) van een Boeing 737-800. Met verbluffende resultaten.


Groei en ambitie


Er is de eerste jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van de CRM trainingen voor andere werkomgevingen zoals de medische sector en de brandweer. De onderneming heeft inmiddels honderden cursisten getraind en zo'n 15 piloten en vlieginstructeurs opgeleid voor het geven van de CRM trainingen vanuit Aviation Coaching. De klanttevredenheid is ongekend hoog en de resultaten zijn aantoonbaar. Daarmee zijn de basisingrediënten aanwezig om de formule verder uit rollen naar andere toepassingsgebieden, andere landen, via meer kanalen en uit te bouwen met herhaalproducten en schaalbare productvarianten. Doelstelling is om zich te ontwikkelen tot een belangrijke speler in de Europese trainings- en coachingsmarkt met een geheel eigen product en positionering.

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl zijn gefascineerd geraakt door de aantoonbare resultaten, de toepassingswijdte en het innovatieve karakter van deze methode in een branche (trainingsbranche) waarin innovatie eigenlijk vaak meer van hetzelfde is. Dit heeft in oktober 2016 geleid tot een adviesvraag aan ScaleUPmanager.nl omtrent de verdere scaleup van de onderneming. Het accent lag hierbij op de strategie, de groei- en verdienmodellen, strategisch/commerciële dealmaking, alsmede op de organisatorische ontwikkeling gekoppeld aan de groei. Dit heeft geleid tot een strategie op hoofdlijnen waarvoor de ondernemers keuzes moesten maken tussen deze onderneming en hun andere banen/werkzaamheden. Wij hebben daarom in goed onderling overleg vooralsnog besloten om niet verder te participeren in deze onderneming, totdat bovengenoemde keuzes zijn gemaakt waarna de zaak opnieuw kan worden bekeken.

In de media


Onderstaand enkele links naar publicaties over Aviation Coaching en Crew Resource Management trainingsmethode op het internet: