Business Compass (1991-1998)


Portfolio van afgeronde projecten / ventures en exits - Business Compass

Wat nu Google voor je doet, dat deed Business Compass voor ondernemers in de pre-Google tijd, onder het motto "verzekerd van antwoord op elke vraag".

Business Compass werkte met zgn. "information brokers" die (wereldwijd) snel de juiste informatie(bronnen) konden vinden bij elke ondernemersvraag, terwijl een multidisciplinair team van adviseurs die informatie vertaalde naar hapklare toegepaste antwoorden voor de ondernemer. Alle vragen en antwoorden met bijbehorende bronnen kwamen in het centrale kennissysteem waarmee de informationbrokers en adviseurs steeds efficiënter konden produceren (veel vragen herhaalden zich immers), waardoor gewerkt kon worden met stukprijzen (per vraag) en abonnementen (kennisverzekering) i.p.v. met urendeclaraties.

Groei en overname


Business Compass groeide naar 15 vestigingen in Nederland met het hoofdkantoor in Maastricht en opereerde in die tijd al met de eerste vormen van op afstand samenwerken en kennis digitaal delen. Verkoop en distributie vond plaats zowel direct naar de ondernemer, als via accountantskantoren, banken, uitgevers en beroeps/branche-organisaties voor het MKB. Parallel aan de opkomst van internet ontstond halverwege de jaren '90 strategische interesse in Business Compass vanuit zowel grote uitgevers, accountants als banken die zich op het MKB richtten. Na strategische samenwerking met grote partijen uit alle drie deze branches, te weten Elsevier, Berk en ING, heeft de samenwerking met de laatste geleid tot een strategische overname van Business Compass door ING in 1998, in het kader van hun toenmalige MKB strategie en de daartoe behorende merken en onderdelen waarin het bedrijf werd geïntegreerd.

 

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl waren oprichters en directeur-grootaandeelhouders van Business Compass. Vanuit die rollen hebben zij alle fasen, werkzaamheden, problemen en successen van deze onderneming "hands on" doorlopen. Van de start vanuit een afstudeerscriptie in een "studentenkot" met fl. 33.000 als startkapitaal, tot de groei naar 15 vestigingen en de strategische verkoop aan ING, wat in die tijd een unicum was zowel qua verhouding in omvang tussen kopende en verkopende partij, als qua onderliggend strategisch concept.

Business Compass was in 1991 de eerste commerciële spin off van de Universiteit Maastricht, die daarom bij de start minderheidsaandeelhouder werd in Business Compass. De verkoop van Business Compass aan genoemde grootbank heeft de Maastrichtse Universiteit via haar minderheidsbelang daarin het startkapitaal opgeleverd om de Maastricht University Holding (en later Univenture) te starten, dat thans participaties in tientallen spinoff bedrijven heeft.

Naast deze strategische exit en vele startup-scaleup-ervaringen bracht het Business Compass concept met zich mee, dat wij als "business" duizenden problemen van evenzoveel ondernemers mochten oplossen op zo'n beetje elk terrein, in zo'n beetje elke branche en elke bedrijfslevensfase. Dit heeft geleid tot een schat aan inzichten in ondernemen, de valkuilen, de do's and don'ts, the ways to go, de business modellen etc., waarvan wij en dus alle ondernemingen waarbij wij betrokken zijn groot profijt hebben. Nog steeds!

In de media


Aangezien de startup, scaleup en exit van Business Compass zich afspeelde in de jaren '90, grotendeels zelfs de eerste helft van dat decennium, zijn de vele publicaties en uitzendingen die in die jaren aan Business Compass zijn gewijd, niet (meer) op het internet te vinden. Onderstaand derhalve een download met enkele ingescande publicaties plus enkele links naar artikelen over de MKB formule van ING (MKB Punt) in het kader waarvan zij Business Compass heeft overgenomen:

Download
Capita selecta kranten- en tijdschriftenartikelen over Business Compass (jaren '90)
Artikelen jaren 90 - Business Compass.pd
Adobe Acrobat document 3.1 MB