Digitale Dermatoloog (2016-2017)


Van oudsher is ons huidige zorgstelsel gebaseerd op “live” interactie tussen patiënten en zorgverleners. Maar in veel situaties is de noodzaak tot face-to-face contact minder relevant en kan dit contact ook via internet lopen. De Digitale Dermatoloog is een platform dat dit mogelijk maakt binnen de dermatologie. Via een website en app stelt de patiënt een vraag (aangevuld met foto’s desgewenst) aan de aangesloten huisartsen en dermatologen. Het bedrijf won reeds de ABN AMRO prijs voor medische startups in 2015 en de web-applicatie heeft inmiddels het hoogste security certificaat behaald, iets wat zeker in deze branche erg belangrijk is.

Groei en ambitie


Digitale Dermatoloog heeft inmiddels de eerste deal met een zorgverzekeraar gesloten, wat een belangrijke mijlpaal is in de erkenning van het digitale consult als volwaardig medisch consult dat vergoed wordt door de verzekeraar. Vanuit deze basis wil Digitale Dermatoloog de business verder uitbouwen en haar ambitie om voorloper te zijn en blijven in digitalisering van de eerste- en anderhalvelijns zorg in Europa. Naast of liever gezegd als onderliggende basis van de commerciële doelstelling heeft Digitale Dermatoloog namelijk een belangrijke social impact doelstelling: het gelijktijdig verlagen van zowel de drempel tot hulp als de kosten van de totale Dermatologische hulp. Dat laatste is uiteraard een van de belangrijke argumenten van verzekeraars om aan te sluiten.

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl hebben grote affiniteit met innovatieve formules waar een social impact doelstelling onder ligt en bovendien veel ervaring met uit opzetten en uitrollen van kennisintensieve diensten via nieuwe (althans nieuw voor die diensten) media, interfaces en formules, onder andere met de succesvolle opzet, groei en strategische verkoop van JuroFoon en Business Compass in resp. het eerste decennium van deze eeuw en de jaren '90. 

De combinatie van deze affiniteit en ervaringen hebben in december 2016 geleid tot een adviesvraag aan ScaleUPmanager.nl omtrent de verdere scaleup van Digitale Dermatoloog. Het accent lag hierbij op het ontwerp van de scaleup strategie, het begeleiden van de executie ervan, strategisch/commerciële dealmaking, alsmede op de organisatorische ontwikkeling gekoppeld aan de groei. 

In de media