SwingBy (2016-nu)


Generaties Y en Z bellen niet meer voor een afspraak. Ze appen. Dat geldt dus ook voor afspraken met kappers, fysio's enzovoort. Ze zijn mobiel en leven niet volgens de vaste nine to five patronen van hun voorgangers. Ze willen ook afspraken kunnen maken buiten openingsuren van dienstverleners. Wat is dan handiger dan een app waarmee je die afspraken direct bij jouw kapper (bijvoorbeeld) kunt inboeken en bevestigd krijgen, 24/7.

Maar je wilt natuurlijk geen app voor elke dienstverlener in elke stad waarin je op dat moment bent. Dan is je smartphone snel vol met apps. Vanuit deze consumenten gedachte is SwingBy opgericht en ontwikkeld: een app waarmee je jouw lokale dienstverleners direct kunt inboeken voor een afspraak. Vanuit de lokale dienstverleners zelf gezien is dit een manier om het "good old Gouden Gids of plaatselijke suffertje adverteren" aan te passen aan de nieuwe generatie, die bovendien de mogelijkheid biedt om een directe (marketing communicatie) relatie met de consument op te bouwen. Zeker voor de wat kleinere lokale dienstverleners heeft de app ook nog als voordeel dat ze hun werk niet steeds hoeven te onderbreken om de telefoon op te nemen om nieuwe afspraken aan te nemen. 

Groei en ambitie


Een concept als SwingBy dient city by city uit te rollen, met zowel content (aanbieders) als gebruikers (consumenten). Binnen de content concentreert SwingBy zich allereerst op kappers en fysiotherapeuten en binnen de gebruikers vooral op scholieren via scholen, om van daaruit uit te bouwen naar andere dienstverleners en gebruikers. Vanuit enkele pilot steden in Nederland en Duitsland wil SwingBy verder uitrollen naar andere steden in verschillende Europese landen. De ambitie is om de "nieuwe Gouden Gids" te worden voor de Generatie Y en Z, waarbij er voor de adverteerders geen (mogelijke) leads maar direct boekingen oplevert. Boter bij de vis.

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl zijn gefascineerd door SwingBy als de uitgever 2.0 van directories cq. de nieuwe Gouden Gids. Historisch zien we de ontwikkeling van de Gouden Gids en telefoongidsachtige boeken (directories), naar webversies daarvan, vervolgens naar platformen met aanbieders waarnaar doorgeklikt kan worden. Het logische vervolg daarop is nog een stap verder gaan in de lead quality voor adverteerders, nl. direct de klant laten inboeken. 

Deze visie heeft in oktober 2016 geleid tot een adviesvraag aan ScaleUPmanager.nl omtrent de verdere scaleup van SwingBy. Het accent lag hierbij op de usablity, het doorbreken van het kip-ei probleem bij dergelijke platformen, de strategie, de groei- en verdienmodellen, strategisch/commerciële dealmaking, alsmede op de organisatorische ontwikkeling gekoppeld aan de groei. Dit heeft geleid tot een duidelijke strategie met diverse te maken keuzes. Aangezien wij andere keuzes hierin zouden hebben gemaakt dan de ondernemer, is in goed onderling overleg ervoor gekozen om vanuit ScaleUPmanager.nl niet te participeren in SwingBy.

In de media


Onderstaand enkele links naar publicaties over SwingBy op het internet: