Smart Capital Network (2009-2015)


Portfolio van afgeronde projecten / ventures en exits - Smart Capital Network

In 2009, toen startups nog starters heetten en starters verre van populair waren in financierings- en investeringsland, hebben wij Smart Capital Network (SCN) opgericht: een netwerk van ondernemende investeerders die met de gecombineerde inzet van kapitaal, knowhow en netwerken innovatieve startups wilden helpen hun ambities waar te maken en tot strategische exits te brengen, net zoals dat daarvoor met Business Compass en JuroFoon is gedaan. Ten behoeve van SCN hebben wij de ervaringen met deze eerdere ventures samengebracht in het zgn. "Value Based Entrepreneurship", een eigen methode voor de selectie en begeleiding van de deelnemingen. De andere pijler van de SCN formule was de kracht van het netwerk van investeerders, die in de SCN formule betrokken werden bij de bedrijven via een 24/7 partnerweb dat functioneerde als een soort "facebook" van de bedrijven, met dezelfde interactiviteit.

Groei en overdracht


Smart Capital Network groeide in de periode 2010-2015 van € 0 naar € 7 mln fondskapitaal en een netwerk van ruim 50 participerende investeerders. Doelstelling was om met dit fondskapitaal op deelnemingenniveau een hefboom met de bank te bereiken in de verhouding 25-75%. De bankencrisis deed de bank als co-financier van de deelnemingen echter wegvallen, waardoor de keuze is gemaakt om slechts drie innovatieve startups from scratch te gaan bouwen i.p.v. de aanvankelijk beoogde tien. Met als doel een groter deel van de kapitaalmarkt te bereiken en compliant te zijn met de nieuwe regelgeving voor zgn. Alternative Investment Fund Managers, is begin 2016 het fondsbeheer overgedragen aan Finles N.V. te Utrecht, waarmee ook de naam in Finles Next Generation Fund I is veranderd. De aandelenbelangen zijn niet mee overgedragen, alleen het fondsbeheer.

Onze betrokkenheid


Beide ondernemers achter ScaleUPmanager.nl zijn investeerder/aandeelhouder in de fondsmanagement-BV Smart Capital Network (SCN) b.v., welke op haar beurt belangen houdt in de investeringsfondsen die SCN b.v. beheerde, alsmede rechtstreeks in een tweetal fondsdeelnemingen. Henk Ceha was tevens namens de fondsmanagement-BV directeur van de investeringsfondsen en verrichtte onder meer de volgende taken:

 • Acquisitie en selectie van deelnemingen.
 • Acquisitie en selectie van fondsinvesteerders.
 • Analyse van financieringsaanvragen, propositie formulering en dealmaking, al dan niet samen met co-financiers en andere aandeelhouders in de deelnemingen.
 • Begeleiding van de (jonge) management teams van de deelnemingen.
 • Interim management deelnemingen in geval van directiewisseling.
 • Marktanalyses, exitanalyses, strategische partner search en dealmaking voor deelnemingen
 • Creatieve bijdragen aan concept/product/markt- en strategieontwikkeling deelnemingen alsmede in crisismanagement en financieringsproblemen.
 • Co-financieringsbemiddeling, stapelfinancieringen, financial engineering, e.e.a. met andere venture capital fondsen of overheidsfondsen, banken, crowdfunding.
 • Rapportages naar en informeren van fondsinvesteerders, o.a. via SCN partnerweb (24/7) en investeerdersbijeenkomsten.
 • Aandeelhoudersvergaderingen.
 • Publicaties/columns over investeren.
 • Fondsadministratie.
 • Rapportages aan toezichthouders.
 • Overdracht van het fondsbeheer aan Finles Capital Management en het meewerken aan omvorming tot het Finles Next Generation Fund I.

In de media