Vliegveldinfo (2016-2018)


Portfolio van actuele projecten / ventures - Vliegveldinfo.nl

Met de toenemende globalisering en het steeds goedkoper worden van vliegen, blijft het aantal mensen dat jaarlijks vliegt als maar groeien. Dit betekent dus dat steeds meer mensen steeds vaker op vliegvelden komen. Departures and arrivals. En dat betekent informatiebehoefte. Over praktische zaken als parkeren, taxi's, vluchten, autohuur, accommodaties, etc. Vanuit deze aanleiding is Vliegveldinfo.nl opgericht onder het motto "Goed voorbereid, bij vertrek en aankomst!". Essentieel is dat Vliegveldinfo.nl alleen eigen content heeft (authentieke content), wat cruciaal is in haar groeistrategie die gebaseerd is op "content authority" en constante groei van organisch verkeer. 

Groei en ambitie


Inmiddels is Vliegveldinfo.nl in Nederland uitgegroeid tot de qua bezoekersaantallen grootste website in haar soort met meer dan 1 mln bezoekers per jaar (2016). De double digit groei zet zich door terwijl er ook versies in andere landen / andere talen zijn gelanceerd die nog harder groeien in bezoekersaantallen dan de Nederlandse, te weten de Engelse, Spaanse en Duitse versie van Vliegveldinfo.nl: 

Het bedrijf heeft de ambitie om uit te groeien tot de grootste en belangrijkste informatieve website over luchthavens in Europa. Verdere geografische uitrol naar andere Europese landen en talen volgens het in Nederland en Spanje beproefde organische groeimodel moet deze doelstelling realiseren. In Spanje is de website al genomineerd voor website van het jaar 2016.

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl volgen de onderneming al enige jaren vanuit hun betrokkenheid bij andere ventures in de online reisbranche. Met interesse. Dit heeft in oktober 2016 geleid tot een adviesvraag aan ScaleUPmanager.nl omtrent de verdere scaleup van de onderneming. Het accent lag hierbij op de strategie, de groei- en verdienmodellen, strategisch/commerciële dealmaking, alsmede op de organisatorische ontwikkeling gekoppeld aan de groei. Dit traject heeft geleid tot een uitgewerkte analyse en mondiale scaleupstrategie met zowel een duidelijke grote lijn als vele concrete tools en potentiele deals waarmee direct groei kan worden gerealiseerd. 

In de media