Building the bridge


Execution: building the bridge from startup to scaleup

Building the bridge from startup to scaleup. In de uitvoering van de ontworpen scaleup strategie is de combinatie van standvastigheid met flexibiliteit en van tempo met zorgvuldigheid ("the devil is in the detail") even lastig als cruciaal. Tegelijkertijd is het zaak om de resultaten continu te meten en op basis daarvan bij te sturen in strategie en aanpak. Niet te langzaam maar zeker ook niet te snel. Er is altijd een kritische massa aan ervaringen nodig voordat je conclusies kunt trekken die hout snijden. In deze executiefase zijn weer andere skills noodzakelijk dan in de strategie ontwikkeling belangrijk zijn, maar de executiefase vraagt juist ook om een multidisciplinaire overview. Wij geloven in de succesformule succes = [ talent maal inzet ] gedeeld door [ ego ]. Hierbij is de noemer van deze breuk een onderschatte risicofactor, in onze visie per saldo zelfs de grootste kostenpost van bijna elke organisatie. De talent component groeit met ervaring en inzet.

Onze betrokkenheid


Wil je bovenstaande succesformule kunnen hanteren, dan zijn recuperatie-, relativerings- en doorzettingsvermogen belangrijke eigenschappen, naast "closing skills", overview, creativiteit, flexibiliteit en empathisch vermogen. Daarbij is het cruciaal om goed te weten wat je zelf wel en niet kunt in relatie tot wat het bedrijf nodig heeft. Eigenschappen die zeker niet allemaal zijn aangeboren maar zich door opleidingen, levens- en werkervaringen geleidelijk aan ontwikkelen, zoals dat zeker ook bij ons het geval is geweest. En nog steeds is. Wij kunnen deze eigenschappen, onze netwerken plus waardevolle knowhow op de meeste terreinen van de bedrijfsvoering inbrengen in "building the bridge" in de rol van (hands on) adviseur, coach, sparring partner, dealmaker or facilitator, tot en met lid van het management team (al dan niet ad interim dan wel op bepaalde projecten of deelgebieden), afhankelijk van wat management en/of aandeelhouders wensen. In elke executierol gaan wij methodisch te werk en op basis van meten=weten. De executie zien wij in een doorlopende cyclus met de strategie architectuur, zoals ook beschreven onder Strategy.

Financiële afspraken


Afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven, kunnen wij deze werkzaamheden deels risicodragend uitvoeren, wat wil zeggen dat wij tegen 50% lagere prijsafspraken kunnen werken indien er door ons ook een (beperkt) strategisch minderheidsbelang kan worden verworven tegen ons passende condities. Zie hiervoor ook Finance.

Belangrijk is dat "we are in it for the long run" zoals ook blijkt uit onze portfolio. Gezamenlijk bouwen tot en met een mooie exit.