Across the bridge


Exits/m&a: across the bridge from startup to scaleup

Across the bridge from startup to scaleup. ScaleUP = ValueUP. Als je het goed doet: dat wil zeggen als je een mooie brug hebt gebouwd op een stevig doch flexibel fundament en met voldoende funding om tot aan de overkant door te bouwen. Bij succesvolle trajecten van startup tot scaleup staan aan de overkant van de brug al vaker strategische overnamekandidaten je met belangstelling te bekijken. Je komt dan voor de keuze om met een verkoop je optimale strategische marktwaarde te verzilveren, autonoom door te groeien en/of door zelf overnames te doen. Of is het voor de groei en continuïteit juist nodig om aansluiting te zoeken bij een strategische partner? "Timing is everything" en "fear nor greed are good" zijn raadgevers die altijd opgaan in deze situaties. Maar ook ver vooruit kunnen denken en analyseren waar markten, technieken en partijen naar toe gaan. Inschatten van de strategische mobiliteit van concurrenten en mogelijke toetreders is cruciaal.

Onze betrokkenheid


Een strategische exit komt niet zo maar uit de lucht vallen. Het onderhandelings- en transactieproces, waar altijd veel partijen voor klaar staan om in te adviseren, is slechts een beperkt deel van het strategische verkoopproces. Aan elke strategische exit ligt een samenwerkingsconcept en business case ten grondslag die bepalen of je überhaupt tot de onderhandelings- en transactiefase komt. Dit vergt hele andere knowhow en skills dan de gebruikelijke financiële en juridische. In onze visie moet je al bij het ontwerp van de ondernemingsstrategie vooruitkijken naar deze exitfase, om daar de architectuur van je strategie op af te stemmen, of te wel:

Start @ the end. Het denken in termen van en consequent sturen op strategische marktwaarde van de onderneming is iets wat in ons DNA zit en wij op methodische wijze in de praktijk brengen en mooie exit-successen mee hebben gerealiseerd. Dezelfde denkwijze geldt eigenlijk voor situaties waarin je aan de koperskant zit. Wij hebben in de afgelopen 25 jaren aan alle kanten van de tafel gezeten, zowel als hoofdrolspelers als in de rol van adviseurs. En zitten er nog steeds met onze actuele projecten. Deze ervaring, gecombineerd met het consequent denken en handelen vanuit strategische marktwaarde, zetten we graag in voor ondernemingen waarbij wij ook een duidelijke betrokkenheid hebben in ontwerp en uitvoering van de strategie. Dit kan in de rol van adviseur, begeleider en dealmaker.

Financiële afspraken


Afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven, kunnen wij deze werkzaamheden deels risicodragend uitvoeren, wat wil zeggen dat wij (groten)deels op succesfee basis kunnen werken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we zelf eveneens investeren in de onderneming, kijk hiervoor onder FinanceBelangrijk is dat "we are in it for the long run" zoals ook blijkt uit onze portfolio. Gezamenlijk bouwen tot en met een mooie exit. Het realiseren van de laatste begint al bij de start.