Funding the bridge


Finance: funding the bridge from startup to scaleup

Funding the bridge from startup to scaleup. Zonder voldoende funding  kan de brug van startup naar scaleup niet gebouwd worden. Maar het verkrijgen van voldoende funding voor deze fase is juist het lastigste. Voor de startup fase zijn er relatief veel mogelijkheden. Datzelfde geldt voor de scaleup fase. Beide om verschillende redenen. De "gap" er tussen valt tussen wal en schip. Bovendien zit er dan al vaak een eerste, tweede of misschien zelfs al derde ronde in, worden sommige investeerders van het eerste uur mogelijk al ongeduldig en zijn er al bepaalde keuzes gemaakt die moeilijk zijn terug te draaien zonder deze keuzes als leergeld te beschouwen. Daarnaast is het niet meer alleen maar de creatieve ontwikkelfase, maar is er waarschijnlijk ook al een dagelijkse operatie met verplichtingen te runnen.  

Onze betrokkenheid


De ondernemers achter ScaleUPmanager.nl hebben zeer ruime ervaring met dergelijke financieringsvraagstukken, aan "alle kanten van de tafel": als ondernemer, als informal investor, als fondsmanager, als co-financier, als crisis manager, als financial engineer, als adviseur en bemiddelaar. En met alle vormen: aandelen, convertibles, opties, bankfinancieringen, informal capital, venture capital, private equity, subsidies en overheidskredieten, strategisch kapitaal, private leningen en crowdfunding. Bepalend is de juiste mix in de juiste fase bij de juiste partijen met de juiste insteek. Wij beschikken daarbij over een groot netwerk in en kennis van de investerings- en financieringswereld. Dit alles zetten wij graag in voor ondernemingen en ondernemers waar wij vertrouwen in hebben en een grotere betrokkenheid bij hebben dan slechts funding realiseren. De funding is immers slechts de brandstof van de scaleup motor. De kwaliteit van de motor, het scaleup vermogen, bepaalt de effectiviteit en efficiency van de brandstof die wordt geïnjecteerd en hangt nauw samen met je strategie en implementatiemanagement.

Financiële afspraken


Afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven, kunnen wij deze werkzaamheden deels risicodragend uitvoeren, wat wil zeggen dat wij (groten)deels op succesfee basis kunnen werken indien er door ons ook een (beperkt) strategisch minderheidsbelang kan worden verworven tegen ons passende condities. Belangrijk is dat "we are in it for the long run" zoals ook blijkt uit onze portfolio. Gezamenlijk bouwen tot en met een mooie exit, waarvan funding een onderdeel is, in samenhang met de rest.