Designing the bridge


Strategy: designing the bridge from startup to scaleup

Designing the bridge from startup to scaleup. De architectuur van je scaleup strategie is bepalend voor het fundament ervan, maar ook voor de flexibiliteit van dat fundament. Markten en technieken ontwikkelen zich zeer snel, een in beton gegoten strategie is dan niet handig. De onderliggende basics, zoals de kern van je klantwaardepropositie per kanaal, zijn daarbij wel heilig. Van daaruit kunnen er meerdere wegen naar Rome zijn en moet je snel tussen die wegen kunnen switchen als representatieve (gemeten) ervaringen in de praktijk daarom vragen. Wij hanteren de visie van de zgn. "value based scalability", of te wel de scaleup strategie die de grootste positieve invloed heeft op de strategische marktwaarde van de onderneming. Dit betekent vaak voorinvesteren in professionaliteit en onafhankelijkheid van het groeiproces en de "key assets".

Onze betrokkenheid


Voor onze betrokkenheid is het cruciaal dat wij de gelegenheid krijgen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze strategische ontwerp cyclus, omdat al het andere daaruit voortvloeit. Bovendien is dat zowel vakmatig als qua creativiteit een echt specialisme van ons. Je kunt ons inzetten in de rol van sparring partner, creatief meedenker tot het (her)ontwerpen van de complete strategie met bijbehorende business (scenario) planning, monitoring tools en dealmakings. Zie voor dit laatste ook het onderdeel "execution".

Financiële afspraken


Afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven, kunnen wij deze werkzaamheden deels risicodragend uitvoeren, wat wil zeggen dat wij tegen 50% lagere prijsafspraken kunnen werken indien er door ons ook een (beperkt) strategisch minderheidsbelang kan worden verworven tegen ons passende condities. Zie hiervoor ook Finance.

Belangrijk is dat "we are in it for the long run" zoals ook blijkt uit onze portfolio. Gezamenlijk bouwen tot en met een mooie exit.